Kobalt, kov potřebný do každé baterie

Pokračujeme v letním tématu budoucnost očima investora. Po grafenu a lithiu je nutné zmínit kov, který bude stejně jako lithium potřebný k výrobě každé baterie v blízké, i vzdálenější budoucnosti. Jedná se o kobalt

Přichází doba “Lithiová”?

Lithium je klíčový kov budoucnosti. Strmě roste jeho význam při výrobě baterií. Bez lithia by se dnes neobešla řada elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, notebooky a tablety a další zařízení s výkonnými bateriemi. Vedle baterií drobných elektrozařízení je lithium klíčovou komponentou elektromobilů, či velkých baterií pro krátkodobou akumulaci elektřiny. K výrobě baterií využívá lithium například Tesla Motors, která vyvinula stacionární baterii do domácností Powerwall. Automobilový průmysl zažívá revoluci, která přináší velký prostor pro využívání lithia. Lithiové akumulátory jsou přes svou nízkou hmotnost vysoce výkonným zařízením s velkou kapacitou. V blízké době domácnosti budou této schopnosti využít například při transformaci energie ze solárních panelů na postupně se uvolňující energii, kterou budeme moci déle skladovat a spotřebovávat. Stejný mechanismus funguje ve velkých elektrárnách, které využívají například sluneční záření či větrnou energii. Lithium má vedle vynikající vlastnosti vázat energii také schopnost odvádět teplo z jaderných reaktorů. Značná část lithia je využívána v keramickém a sklářském průmyslu s účelem snižování bodu tání a zvyšování viskozity. Ve farmaceutickém průmyslu je nepostradatelnou složkou některých antidepresiv. Kvůli širokému spektru využití, které s sebou mnohdy přináší i úsporu energie, se dá předpokládat, že bude tato komodita čím dál významnějším a hodnotnějším prvkem budoucnosti. Význam lithia v období transformace světové ekonomiky prudce roste i z hlediska omezení produkce skleníkových plynů a se snahou o snížení využívání fosilních paliv.

Grafen – zázračný materiál

Všichni jsme si již dnes vědomi, že žijeme v době, kdy se nám budoucnost doslova tvoří před očima. Rozhodli jsme se, že jí přiblížíme i Vám pohledem investora. Projdeme si v průběhu léta oblasti, které budou určovat cestu lidí nadcházejícím desetiletím a díky tomu mohou být také zajímavou investiční příležitostí. Symbolicky začneme článkem, který nám přiblíží materiál budoucnosti, se kterým se již v současné době reálně pracuje a stává se nedílnou součástí našich životů. Jedná se o grafen přezdívaný první 2D materiál.

Czech Invest Solution, s.r.o.

Klánovická 485/43, 198 00 Praha 9 I info@cisiz.cz I +420 776 001 330 I IČ 24658758

*jsme registrovaní u ÚOOÚ dle zákona § 16 zákona č. 101/2000 Sb.

Czech Invest Solution 2020 I Vytvořila Nikola Dóžová